15 de març de 2012

Estalviem energia

L'Olivera, d'acord amb l'Ajuntament de Cabrils, participa en el projecte Euronet 50/50 que consisteix en seguir unes pautes per estalviar energia a l'escola. Del que aconseguim estalviar, a final d'any l'Ajuntament ens retorna el 50%. De fer-nos estalviar a tots plegats s'encarrega l'EQUIP ENERGÈTIC, uns alumnes de 6è que revisen cada dia tots els espais de l'escola i ens fan complir uns requisits per no malgastar l'energia o l'aigua. També fan comprovacions aula per aula i avaluen la resta de grups posant gomets a un full de seguiment segons la seva implicació en l'estalvi d'energia.