6 de maig de 2013

Els grans dónen consells per estalviar energia

Dins el projecte del Medi Ambient que aquest curs treballen els alumnes de 5è s'ha fet una activitat específica de crear consells per a portar una vida més sostenible. El treball era en grup i hi havien temes com:
consells per estalviar aigua
consells per estalviar llum
com ser consumidors responsables
com generar menys residus

Un cop acabats els treballs els de 5è van anar a exposar-los a altres cursos, intentant que els alumnes prenguessin exemple i apliquessin els consells a la vida quotidiana.
Va ser una bona experiencia per a tothom.